Wij worden ondersteund door partijen die hulpverlening in hun vaandel hebben staan. Dit kunnen bedrijven, maatschappelijke instanties, maar ook particulieren zijn. Omdat de vraag naar hulp alleen maar toeneemt zijn wij op zoek naar nieuwe donoren. Het kan dan gaan om een eenmalige of  een periodieke bijdrage.

Donoren die ons substantieel ondersteunen kunnen een vermelding inclusief logo op onze site krijgen als zij dit op prijs stellen. Voor informatie kunt u zich wenden tot onze coördinator. Deze kunt u bereiken onder telefoonnummer 06-50291644.

Indien u onze hulpverlening direct wilt ondersteunen, kunt u dit doen door uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van de stichting.

Het rekeningnummer is: NL97INGB0006687200