Samen met u wordt gekeken naar uw inkomsten en uitgaven. We kijken dan waar u eventueel op  kunt besparen of bezuinigen. Dit is belangrijk om geld vrij te maken om eventuele schulden te kunnen terug betalen. Uiteraard letten wij erop dat u op een normale manier kunt blijven leven (zg. leefgeld). Als de problemen in kaart zijn gebracht en er een traject is opgesteld om tot een oplossing te komen, wordt bekeken of en hoe wij u zelf weer de regie in handen kunnen geven. Dit kan betekenen dat u alles weer zelf gaat doen. Heeft u hier moeite mee dan bekijken we samen wie u daar bij kan begeleiden.