Schuldhulpverlening

De hulpverlening is toegankelijk voor iedereen met financiële problemen. De enige voorwaarde die wij stellen is dat men bereid moet zijn om mee te werken naar het zoeken van de juiste oplossingen. Daarbij blijft u zelf verantwoordelijk. Het is niet zo dat wij uw problemen overnemen, maar wij zoeken samen met u naar de beste oplossing.

Meer informatie

Belastingen

Stichting OBAF ondersteunt bij het invullen van alle belastingpapieren. Wij doen dit voor mensen met een inkomen  van maximaal 120% van het minimum loon of voor mensen met financiële schulden ( bv aangemeld voor schuldhulpverlening bij AVRES). Ook verzorgt OBAF het aanvragen van DIGID voor bovenstaande doelgroep en voor ouderen. Uitdrukkelijk willen wij u er op wijzen dat u ten alle tijden zelf verantwoordelijk blijft.

Meer informatie

Administratie

Hier gaat het om de bekende schoenendoos vol met ongeopende brieven, bankafschriften, rekeningen en achterstanden bij leveranciers. Door het niet openen ontstaan achterstanden met betalen en uiteindelijk schulden waar men geen gat meer in ziet. Het is dan belangrijk dat uw inkomsten en uitgaven in evenwicht worden gebracht. Stichting OBAF helpt u hierbij.

Meer informatie

Financiën

Samen met u wordt gekeken naar uw inkomsten en uitgaven. We kijken dan waar u eventueel op  kunt besparen of bezuinigen. Dit is belangrijk om geld vrij te maken om eventuele schulden te kunnen terug betalen. Uiteraard letten wij erop dat u op een normale manier kunt blijven leven (zg. leefgeld). Als de problemen in kaart zijn gebracht en er een traject is opgesteld om tot een oplossing te komen, wordt bekeken of en hoe wij u zelf weer de regie in handen kunnen geven. Dit kan betekenen dat u alles weer zelf gaat doen. Heeft u hier moeite mee dan bekijken we samen wie u daar bij kan begeleiden.

Meer informatie

Noodfonds

De stichting beheert een noodfonds. Dit fonds dient om in acute individuele gevallen financiële ondersteuning te verlenen. Daarbij is het uitgangspunt dat het gaat om een voorschot, dat men dient terug te betalen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Of u in aanmerking komt en onder welke voorwaarden zal door de stichting worden beoordeeld.

Meer informatie