Het doel is minderdraagkrachtige inwoners uit MOLENLANDEN en directe omgeving te helpen met hun financiële privé administratie. Wij helpen met het invullen van (financiële) formulieren en het op orde brengen en houden van de (financiële) administratie. Ook inwoners met schulden kunnen wij ondersteunen.

  • Stichting OBAF is een neutrale stichting die zich inzet voor alle mensen ongeacht hun afkomst, sexuele geaardheid, politieke voorkeur of geloof.
  • Stichting OBAF helpt bij alle financiële problemen. Wij maken een plaatje van uw inkomsten en uitgaven. Op basis hiervan kunnen wij zien wat uw mogelijkheden zijn en gaan we samen aan de slag.
  • Stichting OBAF kan mensen met grote financiële problemen begeleiden naar trajecten voor budgetbeheer (bv. AVRES), bewindvoering of de WSNP. Indien er ook andere problemen spelen kunnen wij adviseren wat mogelijk is of doorverwijzen naar professionele gespecialiseerde organisaties.
  • Mensen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen omgaan met hun administratie kunnen we voor deze periode helpen.
  • Alles wat wij doen is gericht op het voorkomen dat mensen in de problemen komen of verder in de problemen geraken zodat zij weer perspectief krijgen op een normaal leven.
  • Onze hulp is van tijdelijke aard en gebeurt met inzet van vrijwilligers. Het aantal mensen wat wij kunnen helpen is afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers.

Om ons doel te bereiken werkt stichting OBAF samen met andere organisatie’s  op dit gebied binnen onze regio.