De stichting beheert een noodfonds. Dit fonds dient om in acute individuele gevallen financiële ondersteuning te verlenen. Daarbij is het uitgangspunt dat het gaat om een voorschot, dat men dient terug te betalen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Of u in aanmerking komt en onder welke voorwaarden zal door de stichting worden beoordeeld.